Video xem thêm: Quốc Trường chia sẻ cảm xúc khi kết phim Về nhà đi con