Video xem thêm: Con gái Thanh Hiền - Gia Bảo hát hit "Về nhà đi con"