Video xem thêm: Trịnh Thăng Bình rời ghế bình luận vì Trấn Thành.