Video xem thêm: Trương Quỳnh Anh lớn tiếng bức xúc trước mặt Tim, DJ Oxy bật khóc trong "Mỹ nhân hành động"