Video xem thêm: Model Kid Viet Nam 2019: Hương Ly nhắn Tuyết Lan: “Chị nên cẩn thận lời nói của mình"