Video xem thêm: Người đàn ông mắc kẹt trên cây vì mưa lũ