Video xem thêm: Bất chấp đoàn tàu đến gần, đôi trẻ vẫn cố chụp ảnh, CĐM “Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy sợ đến già rồi”