Video xem thêm: SÁNG MẮT CHƯA? (MV) | TRÚC NHÂN (#SMC?)