Video xem thêm: Lan Ngọc - Liên Bỉnh Phát - Duy Khánh - Quang Trung cover “Hai bài tay” của Jun Phạm