Video xem thêm: Bác sĩ viện Tai Mũi Họng bày cách sơ cứu khi trẻ hóc dị vật