Video xem thêm: Bị "nhây" cỡ mấy tài xế xe ôm của Sài Gòn vẫn cực dễn thương