Video xem thêm: Cặp chó dũng cảm bị mù và tử vong vì cắn rắn hổ mang cứu chủ