Video xem thêm: Ngọc Trinh lần đầu kể chuyện "làn da thị phi", khẳng định vượt qua tất cả để tiến về phía trước