Video xem thêm: Cuộc sống hiện tại của anh đánh giày câm sau khi mất đi chú chó mù