Video xem thêm: Teaser The Voice Kids 2019| Giới thiệu luật chơi | Hương Giang bị chặn #huonggiang #thevoicekids2019