Video xem thêm: Bé Trọc Channel “gánh team” với con bài Ngộ Không.