Video xem thêm: Kì lạ nàng vịt hiểu tiếng người: "Thích ăn chay, uống nước đá, sợ bị bắt cóc"