Video xem thêm: Nam Em qua lời kể của Nam Thư: Là cô gái dễ thương và rất tội nghiệp