Video xem thêm: Nam Thư nói về những chỉ trích của khán giả khi dẫn chương trình Bạn Muốn hẹn hò