Video xem thêm: Camera ghi cảnh trộm đục két sắt, trộm 5 tỷ nhà ca sĩ Nhật Kim Anh