Video xem thêm: Nghệ sĩ Phi Phụng trao số tiền mọi người ủng hộ cho nghệ sĩ Hoàng Lan.