Video xem thêm: Đám cưới nhã Phương và trường Giang.