Video xem thêm: [Ước mơ cùng Yan] - Được tham dự buổi offline Kim Jae Joong