Video xem thêm: NẾU NGÀY ẤY | SOOBIN HOÀNG SƠN [Official Music Video] (16+)