Video xem thêm: THƯA MẸ CON ĐI - Official trailer - Dự kiến khởi chiếu 16.08.2019