Video xem thêm: Tình yêu cổ tích của đôi vợ chồng đũa lệch bán gỏi bò khô ở Sài Gòn