Video xem thêm: Ông Cao Thắng và Đông Nhi tại sân bay