Video xem thêm: Ông Cao Thắng hồi hộp khi cầu hôn lại Đông Nhi