Video xem thêm: Phản ứng dàn sao khi Đông Nhi được Ông Cao Thắng cầu hôn