Video xem thêm: Có Đông Nhi, tuần này "Running Man Vietnam" trở lại "Tiêu diệt Trấn Thành"