Video xem thêm: Bùi Anh Tuấn: "Hiền Hồ làm gì, mặc gì cũng đẹp"