Video xem thêm: Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn song ca trong studio