Video xem thêm: Tóc Tiên áp dụng ngay chiến thuật chơi dơ của BB Trần để giành chiến thắng trong vòng xé bảng tên