Video xem thêm: Bị xe tải lùi trúng, cô gái cố thủ trên xe đạp điện, "thi gan" với tài xế