Video xem thêm: LIÊN TỤC MÂU THUẪN VỚI TUYẾT LAN VÀ THUÝ HẠNH, MÂU THUỶ ĐÒI BỎ CHẤM THI?