Video xem thêm: Siêu xe của Tuấn Hưng đã được sửa chửa sau gần một năm bị tai nạn