Video xem thêm: Cris Phan bỗng "trổ bóng" trong phim mới