Video xem thêm: Giải đấu Liên Quân Mobile đầu tiên của VGaming