Video xem thêm: Hari Won dằn mặt Trấn Thành khi chồng đoán sai tên bài hát của vợ ở Running Man