Video xem thêm: Diệu Nhi trả lời khi bị so sánh với Thu Trang, Nam Thư