Video xem thêm: BB Trần, Lan Ngọc vật vã trong trò đoán tên bài hát