Video xem thêm: Thư - Về Nhà Đi Con đi chơi với trai lạ, Vũ chính thức bị ra rìa