Video xem thêm: Minh Hằng song ca cùng Trịnh Thăng Bình