Video xem thêm: Lực lượng chức năng khống chế cháy rừng tại Nghi Xuân - Hà Tĩnh