Video xem thêm: Trấn Thành: "Tôi không ủng hộ phong trào làm web drama Giang hồ!"