Video xem thêm: Hồng Ngọc lần đầu tiên tiết lộ về điều mình không thích ở Đàm Vĩnh Hưng