Video xem thêm: Nus Aimee không kiềm chế được nước mắt khi được hỏi về những khó khăn trên talk show