Video xem thêm: Lời nói của Ba Cris Phan trong ngày đám cưới con trai