Video xem thêm: Sàn đấu ca từ - Linh Ka thổ lộ mến mộ và muốn song ca cùng Will khiến Kay Trần -khóc ròng-