Video xem thêm: Quốc Nghiệp, Ngọc Mai lên tiếng về những chỉ trích của CĐM khi anh làm xiếc cùng con nhỏ